Modelering og forståelse af skakexperter's evner
Skakpsykologisk undersøgelse på Internettet / Interview med GM Peter Heine Nielsen


Dr. Tor Rønnow
Dr. Tor Rønnow

Introduktion: Nærværende artikel er trykt i Skakbladet. Har du læst artiklen allerede, kan du downloade det samlede modelarbejde (click her).

 

Chessbase 7.0 Hvad er det, der gør en skakspiller rigtig god ? Er det talent, er det hårdt arbejde, er det en speciel måde at tænke på ? Spørgsmålet lader sig nok vanskeligt besvare. Ikke desto mindre så har jeg arbejdet med at indsamle information, der i det mindste i et vist omfang kan indkredse og belyse mulige svar. Udgangspunktet for mit arbejde ligger i begrebet modeling : det at finde ud af, hvorledes/hvorfor/hvornår kompetente mennesker (f.eks. skakexperter) er kompetente, til det de er, samt dernæst at efterligne/kopiere deres adfærd. Modelings-begrebet er forklaret i et afsnit nedenfor.

Modeling
Det er en velkendt ting, at små børn lærer utroligt mange ting ved at observere og dernæst efterligne (modelere) deres forældre, deres søskende, kammerater, lærere o.s.v. (prøv et øjeblik at overvej: hvordan lærte du at tale ? at gå ? at spille fodbold ?). Denne ofte helt automatiske og helt ubevidste måde at lære på er i virkeligheden et eksempel på det, som kaldes modeling. Vi er alle mestre i modeling.

Sættes denne form for læreprocess i mere formelle og deskriptive rammer, så opstår et modeling-projekt. Et sådant projekt tager udgangspunkt i en adfærd eller en evne, som man ønsker at udvikle. Der er i princippet tre trin i det at udvikle en model for en given evne/adfærd:

Trinene i modeling
 1. Find en expert med hensyn til den pågældende evne/adfærd/færdighed.
 2. Undersøg/belys expertens evner/adfærd/værdier/overbevisninger m.m.
 3. Lav en anvendelig model

Spørgeskema på Internettet

En af metoderne til indsamling af information angående punkt 2 ovenfor var et spørgeskema med 42 spørgsmål, som blev lagt ud på internettet. Der var meget stor international interesse for undersøgelsen - skemaet blev bl. a. omtalt på "The Week In Chess" og blev oversat til spansk ! Jeg modtog mange hundrede emails fra spillere over hele kloden, som begejstret og interesseret gav deres kommentarer og kritik. Mange danske spillere besvarede de 42 spørgsmål - projektet var blevet nævnt på DSU's hjemmeside . Skemaet blev udfyldt af i alt 1538 skakspillere over hele jorden, som blev inddelt i fem ratinggrupper: Rating 1) under 1600, 2) 1600-1900, 3) 1900-2100, 4) 2100-2400 samt 5) over 2400. Den procentvise fordeling af spillerne ses i figur 1.


Figur 1. Procentvis fordeling af deltagerne (baseret på rating).
s1.gif (3390 bytes)


Resultater fra net-spørgeskemaet
Besvarelserne fra skemaet blev opsamlet i en database og efterfølgende analyseret. Det blev besluttet at betragte spillerne i gruppe 5 (rating over 2400) som experterne.

 • Skakexpert: En spiller med rating over 2400

Besvarelserne for hvert af de 42 spørgsmål blev analyseret for hver af de fem ratinggrupper (gruppe 1-5 nævnt ovenfor). Der viste sig i en række tilfælde at være markante forskelle på experternes besvarelser sammenlignet med dem fra resten af spillerne (altså de svagere spillere). AHA ! Så måske er en del af forklaringen i det at være skakexpert knyttet til essensen i disse spørgsmål. Denne måde at forholde sig på gennemsyrede de 8 artikler, hvor resultaterne fra undersøgelsen blev præsenteret og diskuteret. Også disse artiker modtog stor international interesse og blev bl. a. debateret på ICC (Internet Chess Club). Så lad os kigge på de mest interessante resultater...nemlig de resultater, som har dannet baggrund for de 15 retningslinier for, hvorledes du kan forbedre din skak.

 

Retningslinie 1: Studér åbninger - og forstå dem dybt
Spørgsmål 11 (Q11) i skemaet lød: Dyb forståelse af mindst én specifik åbning er: 1. Uvigtig 2. Lidt vigtig 3. Forholdsvis vigtig 4. Meget vigtig. Besvarelserne for hver af de fem ratinggrupper er angivet i Tabel 1.
Rating: under 1600 Rating: 1600-1900 Rating: 1900-2100
Rating: 2100-2400 Rating: over 2400 Q11. Dyb forståelse af mindst én specifik åbning er :

1. Uvigtig
2. Lidt vigtig
3. Forholdsvis vigtig
4. Meget vigtig.


Det ses meget tydeligt, at der er en eentydig trend op igennem de fem grupper: der er en klar korrelation mellem ratingtal og det at vægte dyb forståelse af skakåbninger 'meget vigtig'. Så måske er dette et punkt at overveje, hvis man vil modelere skakexperterne...og forbedre sin skak.


Retningslinie 2-15
På samme vis blev der i alt udledt 15 retningslinier for, hvorledes man kan forbedre sin skak. Da det komplete datamateriale er fuldt tilgængelig i de nævnte artikler (link kommer senere), anføres her blot alle femten retningslinier:

 1. Studér åbninger - forstå dem dybt.
 2. Brug en skakdatabase - brug den ofte !
 3. Brug mere tid på skak - og studér hårdt !
 4. Gør skak til en del af din livsstil.
 5. Forøg din positionelle forståelse.
 6. Positionel forståelse er vigtigst, dernærst mønstergenkendelse, dernæst taktisk forståelse.
 7. Spil ikke kombinationsspil på forkerte tidspunkter.
 8. Simplificér ikke stillingen på forkert tidspunkt (for tidligt).
 9. Spil hvad stillingen kræver - vær fleksibel !
 10. Koncentration er meget vigtig.
 11. Energi i skak er meget vigtig.
 12. Brug din erfaring mere.
 13. Brug dine tabte partier til at forbedre din skak.
 14. Gør det endnu mere vigtigt at vinde !
 15. Forøg dit generelle selvværd !


Nogle af disse giver sig selv og er som sådan ganske velkendte, kan man hævde. Sandt nok.
F. eks. er kravet om fleksibilitet gentagne gange fremhævet i den nylige og meget roste bog "Secrets of Modern Chess Strategy" af John Watson. Det som undersøgelsen her har bidraget med, er et datamateriale, som i en del tilfælde helt entydigt understøtter og fremhæver disse måder, hvorpå man kan søge at udvikle sine skakevner.

Det som er absolut nyt og helt unikt ved undersøgelsen, er dels dens måde at benytte Internettet på, dels dens omfang hvad antal deltagere angår. Desuden har undersøgelsen taget udgangspunkt i og benyttet selve modeling-idéen, hvilket i et vist omfang også er nyt. Nedenfor anføres en model for, hvorledes en skakexpert forbereder sig til og spiller (tænker) skak. Denne model er dels baseret på resultaterne fra internet-undersøgelsen, dels på interviews med stærke spillere, her iblandt GM Peter Heine Nielsen.

 

Interview med GM Peter Heine Nielsen 
En central metode for dataindsamling i et modelingprojekt er gennem interviews med experter. Jeg var så heldig, at Peter Heine havde tid...og resultatet blev en meget hyggelig og konstruktiv eftermiddag, hvor der blev talt om alt fra vigtige værdier og overbevisninger til kreativitet og målsætning. Peter belyste en række vigtige og måske universelle punkter i det at være og tænke som en skakexpert.

 

Model: Spil og studér skak som en skakexpert
Resultaterne fra ovennævnte undersøgelser blev grundigt analyseret og har dannet baggrund for en model for, hvorledes en skakexpert dels forbereder sig, dels spiller skak. Det er netop disse to kvaliteter, der er vurderet som værende centrale i dét at være en god skakspiller.

Studér og spil skak som en skakexpert !F. Forberedelsesfasen: Studér skak som en skakexpert

Denne del af modellen består primært at værdier og overbevisninger, som kan motivere og inspirere til, hvorledes man kan studere skak som en skakexpert.
Der er med vilje ikke angivet et lineært forløb for, hvorledes man studerer skak.

ForberedelsesfasenS. Spillefasen: Spil skak som en skakexpert
Spillefasen
            Spillefasen


Anvendelse af modellen
Hvad angår anvendelsen af modellen, så er målgruppen skakspillere med et grundlæggende kendskab til spillet og til skakterminologien. Modellen består af to forskellige delelementer, nemlig modellen for forberedelsesfasen (afsnit F) samt modellen for spillefasen (afsnit S). Hver af disse modeller bør benyttes i en korrekt sammenhæng og i dynamisk vekselvirkning med hinanden. Som skakexpert vekselvirker man hele tiden mellem det at studere skak og det at spille skak. Det samlede modelarbejde kan du hente her.

Studér og spil skak som en skakexpert !


Opfordring til dig, kære læser
Du kan vælge at opfatte modellen som en stribe kontrolspørgsmål, som du konstant kan stille dig selv for at skærpe tanken og udfordre dine egne grænser. Hvad angår de støttende værdier og overbevisninger i ellipserne, så kan du overveje i præcis hvilken udstrækning hver af dem har betydning for dig.
Hvad inspirerer dig til at blive en endnu bedre skakspiller ?

 

Jeg modtager gerne spørgsmål, kritik og kommentarer på torr@privat.dk